Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en prijswijzigingen en inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven.

De informatie op deze site is te goeder trouw en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en dient slechts te worden gebruikt voor algemene oriëntatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid van onder meer de afgebeelde modellen, kleuren en prijzen.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de site, op de wijze en het moment dat wij dit geschikt achten. De wijzigingen gaan in zodra deze op de site worden vermeld. Dit is ook van toepassing op deze disclaimer.

Voorzover er links zijn opgenomen naar websites van derden is Passie voor Slapen niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites.

Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op de site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Passie voor Slapen. Alleen met door Passie voor Slapen verstrekte schriftelijke toestemming mogen delen worden overgenomen mits met bronvermelding en een actieve link naar deze website.

Als je fouten aantreft op deze site, dan stellen wij het op prijs als je contact met ons opneemt.

Banner voor footer

Live advies nu online!

Klik hier om te starten