fbpx

Pullman: Garantie en Service

De garantie bij Pullman is geregeld volgens de garantiebepalingen van Interieur Waarborg (CBW). Deze voorwaarden kun je nalezen op www.cbw-erkend.nl Mocht het zo zijn dat je materiaal- of constructiefouten ontdekt bij matrassen, lattenbodems of boxsprings, neem dan gelijk contact met ons op. Wij komen graag bij je langs om te kijken wat er mis is en doen altijd onze uiterste best om het zo snel mogelijk op te lossen.
Alle producten van Pullman hebben standaard twee jaar volledige garantie. Per boxspring of matras kan het zijn dat er een uitgebreidere garantie geldt. Voor de garantie op jouw Pullman product kan je gewoon terecht bij ons in de showroom. De garantie gaat van start op het moment dat de producten bij jou zijn afgeleverd.

Garantie frames, bedbodems en motoren

Op draad- en framebreuk van bedbodems en frames wordt standaard 25 jaar garantie gegeven. Op de elektronica, motoren en kunstoog (sensor) onderdelen wordt 2 jaar garantie gegeven. In het eerste jaar van de garantie ontvang je in deze gevallen kosteloos een nieuw product.
Voor de garantie op motoren geldt dat deze het eerste jaar kosteloos worden vervangen met een nieuw exemplaar en in het 2e jaar de gebruikte motor kosteloos wordt gerepareerd. De garantie op motoren vervalt volledig in het geval dat deze door een andere partij dan Pullman zijn opengemaakt of gerepareerd, vervalt de garantie volledig.

Garantie matrassen & toppers

Op matrassen ontvang je standaard 5 jaar garantie, voor toppers is de standaard garantieperiode 2 jaar.

Garantie showroommodellen

Op de showroommodellen van Pullman ontvang je standaard 2 jaar (gelijkmatig afbouwende) garantie op verborgen gebreken. Deze garantie geldt niet op het uiterlijk, ligcomfort of beschadigingen die eventueel al aanwezig zijn bij afname of aflevering van het product.

Ligplek Vorming

Geringe contourvorming – vervorming van de toplaag door aanpassing aan het lichaam – is een normaal gevolg van gebruik en duidt niet op kwaliteitsverlies. Voor matrassen en toppers geldt dat na 1 jaar gebruik een plaatselijk hoogteverlies (ligplek vorming) tot 1,5 cm een normaal verschijnsel is en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie. Na 5 jaar gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (ligplek vorming) tot 2,0 cm een normaal verschijnsel. Dit betekent dat klachten met ligplek vorming kleiner dan deze maten niet onder de garantieregeling vallen.
Matrassen en toppers kennen in het geval van een afwijking in nominale lengte, breedte of hoogte een tolerantie van + 1 of – 1 cm; afwijkingen binnen die tolerantie vallen niet onder de garantieregeling. Deze methode is gebaseerd op de NEN-EN 1334 norm.

Garantievoorwaarden

Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Pullman garantievoorwaarden of zal een andere passende remedie worden geboden. Indien een defect niet hersteld wordt, kan het product conform de voorwaarden vervangen worden door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product, of kan een passende vergoeding worden aangeboden. Uitsluitend Pullman bepaalt of een fout hersteld wordt door vervanging, reparatie of vergoeding.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, wordt nadrukkelijk als voorwaarde gesteld dat de onderhoudsadviezen van Pullman correct gevolgd zijn en dat sprake is geweest van normaal huishoudelijk gebruik. Daarnaast geldt als voorwaarde dat het product is verkocht, geleverd en gemonteerd door een erkende Pullman dealer. Adressen van erkende Pullman dealers zijn hier te vinden.

Aanspraken op garantie voor gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten.

Combinaties met niet-Pullman producten kunnen, afhankelijk van de aard van de klacht, tot afwijzing of beperking van de garantieaanspraak leiden. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van de originele factuur, die derhalve goed bewaard dient te worden. Alleen de oorspronkelijke koper kan aanspraak maken op garantie. Voor de aanmelding voor de garantie kun je terecht bij ons in de winkel. Extra kosten die bijvoorbeeld kunnen ontstaan voor het ophalen, bezorgen of montage vallen buiten de garantie.

Mocht je onverhoopt toch een defect vaststellen na de garantietermijn dan zullen herstelkosten berekend worden. Ook hiervoor kun je gewoon terecht bij Passie voor Slapen.

Overige garantiebepalingen

Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende (verlengde) garantieperiode van het complete product.

25 jaar garantie op draad- of framebreuk betekent garantie op breuken in de draad van veren of in het frame, binnen de gestelde garantievoorwaarden.
De rechten waarop de koper ingevolge de garantie aanspraak kan maken komen de koper – indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent.

Geen garantie

Pullman adviseert sterk om Pullman producten alleen bij erkende Pullman verkooppunten te kopen. Op Pullman producten die niet bij erkende Pullman verkooppunten zijn aangeschaft en/of die niet door een erkende Pullman dealer zijn afgeleverd en gemonteerd, is de garantie niet van toepassing.

Deel

Bekijk meer artikelen

Contact ons