Steeds meer bedrijven houden zich bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij MVO wordt verantwoordelijkheid genomen voor effecten van de bedrijfsvoering op mens en milieu (samengevat in de pijlers People, Planet, Profit). Dat gebeurt ook vaak onder druk van een kritische buitenwereld. Bij Auping hebben ze MVO echter nooit beschouwd als een verplichting die door anderen wordt opgelegd. Wat Auping betreft is het een missie die sinds jaar en dag hoort bij de verantwoordelijkheid die Auping als marktleider voelt. 

Natuurlijke verantwoordelijkheid

Als toonaangevende Nederlandse beddenfabrikant wil Auping bijdragen aan de kwaliteit van leven van iedereen die de Auping producten gebruikt. Dat doet Auping door hoogwaardig slaapcomfort op maat te bieden. Daarbij zijn ze zich voortdurend bewust van de impact die het handelen van Auping heeft op de omgeving, en doen we er alles aan om die omgeving voor toekomstige generaties te behouden. Auping zet zich in om producten te maken die goed zijn voor mens en milieu. 

Zo kiest Auping voor verantwoorde en veilige productiemethoden en gebruikt waar mogelijk milieuvriendelijke materialen (zoals watergedragen lakken, CFK-vrije schuimen en PEFC-hout). 

De volgende stap: Cradle to Cradle

De afgelopen jaren is de noodzaak van duurzaam denken en doen steeds nadrukkelijker aan het licht gekomen, alleen al door de toenemende schaarste aan grondstoffen en materialen. Daarom heeft Auping besloten de MVO-filosofie meer dan ooit een duidelijke plek te geven binnen de organisatie, door met volle overtuiging te kiezen voor Cradle to Cradle (vaak afgekort door C2C).

Cradle to Cradle betekent letterlijk 'van wieg tot wieg'. Het gedachtengoed achter de term leidde in 2002 tot de publicatie van een boek dat sindsdien zeer invloedrijk is gebleken: 'Cradle tot Cradle: Remaking te way we make things', door chemicus Michael Braungart en Architect William McDonough. 

Waar C2C wordt toegepast, bestaat afval in de zin van 'weggooien' niet meer. Er is sprake van een oneindige kringloop van materialen. Deze materialen zijn volledig biologisch afbreekbaar of 100% recyclebaar in een volgend gelijk of meer hoogwaardig product. Afval wordt dus grondstof. Oftewel: afval = voedsel. Bedrijven worden uitgedaagd schade aan milieusystemen  te beperken door afval en vervuiling terug te dringen, met als uiteindelijk doel 100% recycling en hun processen zo in te richten dat ze naast economische ook ecologische en maatschappelijke waarde opleveren. De natuur wordt gezien als inspiratie voor een effectief, veilig, verrijkend en esthetisch ontwerp, waarbij natuurlijke systemen als zonne-energie en diversiteit een belangrijke rol spelen. 

Auping loopt voorop met Cradle to Cradle:

Cradle to Cradle staat voor productkwaliteit en slim ontwerp. Het is daarmee een logisch aandachtspunt voor iederen moderne organisatie die maatschapelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft. Dus ook voor Auping. Daarom heeft Auping als eerste beddenfabrikant besloten het C2C- gedachtengoed niet alleen te omarmen maar ook daadwerkelijk door te voeren in alle bedrijfsprocessen. DoorC2C te verankeren in de bedrijfsfilosofie, als een van de belangrijkste strategische pijlers voor de toekomst, neemt Auping het voortouw in de branche. Niet omdat we denken dat anderen het willen, maar omdat we zelf vinden dat het moet. Onze wereld verdient het. 

De doelgerichte implementatie bij Auping

Het organisatiebreed implementeren van C2C is uiteraard geen project dat van de ene op de andere dag is afgerond. Het is een integraal proces waaraan we voortaan continue aandacht zullen besteden, in samenwerking met  C2C grondlegger Michael Braungart en zijn instituut EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency).  C2C moet onderdeel gaan uitmaken van het DNA van Auping. Niet alleen in de productiemethoden en materialen, maar ook in de werkomgeving: zowel in fabriek als op kantoor. De eerste flinke stappen zijn gezet. Zo zijn de Auping matrassen, het bedmodel Essential  en de vlakke Spiraalbodem C2C Silver gecertificeerd. Bovendien kan jouw oude matras bij aanschaf van een nieuwe matras worden teruggenomen om te worden gerecycled. 

Het Auping Take Back System

Bij aanschaf van een nieuwe Auping matras, in combinatie met een bed of los, wordt de oude matras teruggenomen. De matras wordt in samenwerking met de Van Gansewinkel Groep gedemonteerd en gerecycled tot bijvoorbeeld een nieuwe staal, ondertapijt en judomatten; op een verantwoorde manier en zonder enige moeite voor de gebruiker. 

De komende jaren wordt hard gewerkt om naast matrassen ook andere bedonderdelen terug te nemen, met als einddoel 100% recycling van al onze producten. Op www.auping.nl/takeback vind je alle aangesloten dealers.

Prespectieven van Auping in de toekomst

In 2020 wil Auping in alle opzichten een C2C-bedrijf zijn. Dit doel zullen we bereiken door onze bedrijfsvoering in alle facetten op deze filosofie te laten aansluiten en al onze producten te ontwerpen volgens de principes van C2C. Zo kunnen de producten aan het eind van hun gebruiksperiode opnieuw worden benut als biologicshe of technische voedingsstoffen op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau. Kort samengevat: met de implementatie van C2C creert Auping nieuwe perspectieven. Voor vandaag en morgen!

Auping Cradle to Cradle feiten:

  • Auping is wereldwijd de eerste beddenfanrikant met een C2C-certificaat
  • Cradle to Cradle kent 4 gradaties: Basic, Silver, Gold en Platinum
  • De eerste stap in C2C is het in kaart brengen van alle gebruikte materialen en bedrijfsprocessen. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de veiligheid voor mens en milieu en het percentage hergebruikte / her te gebruiken materialen die in een product zijn verwerkt.
  • Auping heeft momenteel de status C2C Silver: dat wil zeggen dat 50 % van de gebruikte materialen hergebruikt / her te gebruiken is. Voorbeeld van her te gebruiken materialen uit bijvoorbeeld matrassen is de pocketveer die van staal gemaakt is. Het staal uit de matrassen wordt omgesmolten en opnieuw gebruikt om matrassen van te maken.
  • Ook zijn er veel verbeteringen in de productie toegepast. Een voorbeeld hiervan is de handvatten op een matras. In het verleden worden handvatten met lijnm op een matras gezet. Tegenwoordig doen we dat door ze te lassen, waardoor er geen lijm meer nodig is. 
  • De volgende stap waar Auping naar toe aan het werken is is de Gold status van C2C. Dit wil zeggen dat 65 % van alle gebruikte materialen in de matrassen hergebruikt / her te gebruiken is. Daarnaast moeten dan alle materialen die niet voldoen aan de door MBDC opgestelde criteria voor dit certificaat te worden vervangen door andere materialen. Aan dit proces wordt momenteel hard gewerkt binnen Auping.
Banner voor footer

Live advies nu online!

Klik hier om te starten