fbpx

Auping Cradle to Cradle

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij MVO wordt verantwoordelijkheid genomen voor effecten van de bedrijfsvoering op mens en milieu (samengevat in de pijlers People, Planet, Profit). Dat gebeurt ook vaak onder druk van een kritische buitenwereld. Bij Auping hebben ze MVO echter nooit beschouwd als een verplichting die door anderen wordt opgelegd. Wat Auping betreft is het een missie die sinds jaar en dag hoort bij de verantwoordelijkheid die Auping als marktleider voelt.

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle (C2C) betekent letterlijk ‘van wieg tot wieg’. Waar C2C wordt toegepast, bestaat afval in de zin van ‘weggooien’ niet meer. Er is sprake van een oneindige kringloop van materialen. Deze materialen zijn volledig biologisch afbreekbaar of 100 % recyclebaar in een volgend gelijk of meer hoogwaardig product. Afval wordt dus grondstof. Oftewel: afval = voedsel. Bedrijven worden uitgedaagd afval en vervuiling terug te dringen, met als uiteindelijk doel 100 % recyclen en hun processen zo in te richten dat ze naast economische ook ecologische maatschappelijke waarde opleveren. De natuur wordt gezien als inspiratie voor een effectief, veilig, verrijkend en esthetisch ontwerp, waarbij natuurlijke systemen als zonne-energie en diversiteit een belangrijke rol spelen.

Cradle to Cradle in de praktijk bij Auping

Het organisatiebreed implementeren van Cradle to Cradle is geen project dat van de ene op de andere dag is afgerond. Het is een integraal proces waaraan Auping voortaan continue aandacht aan zal besteden. Niet alleen in de productiemethoden en materialen, maar ook in de werkomgeving: zowel in de fabriek als op kantoor. De eerste stappen in de implementatie van C2C zijn gezet. Zo zijn hun matrassen, het Essential ledikant en de vlakke spiraalbodems C2C Silver Gecertificeerd en is Auping gestart met het Auping Take back System voor matrassen. Bij aanschaf van een nieuwe Auping matras wordt de oude matras teruggenomen en gedemonteerd en gerecycled. De komende jaren wordt hard gewerkt om naast matrassen ook andere bedonderdelen terug te nemen, met als einddoel 100 % recycling van alle producten die ze uitleveren.

Natuurlijke verantwoordelijkheid

Als toonaangevende Nederlandse beddenfabrikant wil Auping bijdragen aan de kwaliteit van leven van iedereen die de Auping producten gebruikt. Dat doet Auping door hoogwaardig slaapcomfort op maat te bieden. Daarbij zijn ze zich voortdurend bewust van de impact die het handelen van Auping heeft op de omgeving, en doen ze er alles aan om die omgeving voor toekomstige generaties te behouden. Auping zet zich in om producten te maken die goed zijn voor mens en milieu.
Zo kiest Auping voor verantwoorde en veilige productiemethoden en gebruikt waar mogelijk milieuvriendelijke materialen (zoals watergedragen lakken, CFK-vrije schuimen en PEFC-hout).

Perspectieven van Auping in de toekomst

In 2020 wil Auping in alle opzichten een C2C-bedrijf zijn. Dit doel zal Auping bereiken door hun bedrijfsvoering in alle facetten op deze filosofie te laten aansluiten en al hun producten te ontwerpen volgens de principes van C2C. Zo kunnen de producten aan het eind van hun gebruiksperiode opnieuw worden benut als biologische of technische voedingsstoffen op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau. Kort samengevat: met de implementatie van C2C creëert Auping nieuwe perspectieven. Voor vandaag en morgen!

Deel

Bekijk meer artikelen

Contact ons